Adviezen bestrijding ziekten en plagen

 

Binnen het Bosschap houdt de Commissie plantenziekten en plagen zich bezig met de vraag hoe bos- en natuureigenaren om kunnen gaan met een ziekte of plaag in het buitengebied. Het Bosschap geeft dit vorm in concrete praktijkadviezen.

Bestrijding
Wanneer een plaag wordt geconstateerd, zal de commissie bekijken of en voor wie dit een probleem kan worden. Zij zal nagaan hoe dit in het terreinbeheer moet worden aangepakt. De commissie hanteert hierbij de uitgangspunten uit de Visie Ziekten en plagen en volgt de beslisboom om te komen tot een plan van aanpak. Het zwaarste middel dat het Bosschap in kan zetten, is een verordening waarin aan beheerders wordt opgelegd hoe te handelen. Op dit moment zijn er geen verordeningen geldig op het gebied van bestrijding van ziekten en plagen.

Melding van ziektes en plagen
Op de website van Alterra WUR kunt u insectenplagen melden.
De site gaat over insectenplagen op bomen en struiken en is bedoeld om groenbeheerders en andere belangstellenden achtergrondinformatie te geven. Insectenweb geeft informatie over insectenplagen en over de eventuele gevolgen van een plaag voor een boom of een heel bos. Het doel is om elk jaar gegevens over actuele plagen te verzamelen.

 

» Naar Bedrijfsvoering overzicht
 

Postadres:

Postbus 65
3970 AB Driebergen
algemeen@bosschap.nl

 

Bezoekadres:

Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen
T (030) 69 30 130

2013 BOSSCHAP

Disclaimer
Sitemap
All rights reserved.