Arbeidsmarktbeleid

 

Sociale partners in de sector bos en natuur maken zich zorgen over de arbeidsmarkt in de sector. Er is sprake van vergrijzing onder de werknemers en het blijkt dat de opleidingen niet altijd goed aansluiten op wat de arbeidsmarkt vraagt.

Daarom is de Commissie Arbeidsmarktbeleid ingesteld. Deze heeft als hoofddoel een optimale aansluiting te realiseren tussen aan de ene kant opleiding en scholing en aan de andere kant de arbeidsmarkt in de sector. De Commissie doet dat vooral via het uitvoeren van een aantal projecten en activiteiten, die staan weergegeven in het Activiteitenplan 2013.
Die projecten en activiteiten zijn vooral gericht op:

  • vergroten van zichtbaarheid en herkenbaarheid van de sector en van opleidingen in de sector.
  • het bevorderen van scholing en inzetbaarheid van werknemers.
  • het bevorderen van voldoende instroom en uitstroom van leerlingen en medewerkers.

 

» Naar Cao, Arbo & Arbeidsmarktbeleid overzicht
 

Postadres:

Postbus 65
3970 AB Driebergen
algemeen@bosschap.nl

 

Bezoekadres:

Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen
T (030) 69 30 130

2013 BOSSCHAP

Disclaimer
Sitemap
All rights reserved.