Groene Maatschappelijke Stages

 

Vanaf schooljaar 2011-2013 tot schooljaar 2015-2016 volgen alle leerlingen in het voortgezet onderwijs verplicht een maatschappelijke stage van 30 uur. Na schooljaar 2015-2016 is de maatschappelijke stage niet meer verplicht, maar kunnen scholen hier vrijwillig voor kiezen.

Wat levert het op?
Leerlingen gaan actief aan de slag, buiten in natuur en landschap of rond cultuurhistorisch erfgoed en krijgen concrete opdrachten die nuttig zijn voor de stagebieder. Een groene stage levert dan ook veel op. Leerlingen ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk in en met de natuur is. Scholen komen in contact met natuurorganisaties in de buurt, en stagebieders zijn blij met de frisse blik van jongeren.

Betrokken bij Buiten
Het Bosschap coördineert het samenwerkingsproject 'Betrokken bij Buiten'. Onder andere Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, IVN Nederland, Landschapsbeheer Nederland en diverse Landschappen proberen gezamenlijk te werken aan een gevarieerd aanbod aan groene maatschappelijke stages. Daarom is bij het Bosschap de werkgroep Maatschappelijke Stages actief.

Meer informatie
Op de website van Betrokken bij Buiten vindt u ook een stappenplan, een voorbeeldstageovereenkomst, contactpersonen en nog veel meer informatie. Bekijk de filmpjes op de site van de rijksoverheid om een indruk te krijgen van een groene maatschappelijke stage.

 

» Naar Cao, Arbo & Arbeidsmarktbeleid overzicht
 

Postadres:

Postbus 65
3970 AB Driebergen
algemeen@bosschap.nl

 

Bezoekadres:

Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen
T (030) 69 30 130

2013 BOSSCHAP

Disclaimer
Sitemap
All rights reserved.