Praktijkadvies EUhoutverordening herzien

 

Op 3 maart 2013 is de EU-houtverordening in werking getreden. Het Bosschap en de Unie van Bosgroepen hebben samen met een aantal andere partijen een praktijkadvies opgesteld over hoe om te gaan met deze verordening. De EU-houtverordening is nu ruim een half jaar van kracht. Voortschrijdende inzichten, adviezen en ervaringen zijn verwerkt in het herziene praktijkadvies. De belangrijkste aanpassingen:

  • Verkoop van (brand)hout aan particulieren, valt wel onder de EU-houtverordening.
  • Verkoop van hout op internet (bv. via marktplaats.nl) valt ook onder de EU-houtverordening.
  • Toevoegingen en verduidelijking stelsel van zorgvuldigheidseisen.
  • NEPCon is toegevoegd als toezichthoudende organisatie.
  • PEFC en FSC hebben hun certificeringssystemen in lijn gebracht met de eisen van de EU-houtverordening.
  • Extra achtergrondinformatie vanuit de NVWA.

In de loop van 2014 wordt het praktijkadvies zonodig aangepast aan de hand van praktijkervaringen en jurisprudentie.

Meer informatie over de EU-houtverordening vindt u hier.Terug naar de homepage
 

Postadres:

Postbus 65
3970 AB Driebergen
algemeen@bosschap.nl

 

Bezoekadres:

Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen
T (030) 69 30 130

2013 BOSSCHAP

Disclaimer
Sitemap
All rights reserved.