Algemeen

 

Het Bosschap is het bedrijfschap voor bos en natuur en is daarmee dé ontmoetingsplek voor iedereen die betrokken is bij bos- en natuurbeheer in Nederland. Als bos- en natuureigenaar met  5 ha. bos of meer en/of natuur, of bosaannemer met een jaaromzet aan boswerk vanaf € 11.345 bent u verplicht om u bij het Bosschap aan te sluiten.

Bent u nog niet aangesloten of wilt u uw registratie wijzigen? Ga dan naar registratie.

Functies van het Bosschap
Het Bosschap is het platform voor overleg en afstemming binnen de sector bos- en natuurbeheer, zowel over beheersvraagstukken als over arbeidsvoorwaarden en de cao. Het Bosschap is in veel gevallen namens de sector aanspreekpunt voor de overheid en behartigt daarbij de belangen van de sector, bijvoorbeeld bij nieuw beleid, wetgeving of subsidies. Ook biedt het Bosschap de sector ondersteuning in de vorm van praktijkadviezen en informatie.

Lees meer over de onderwerpen waar het Bosschap momenteel aan werkt.

Het Bosschap behartigt de gezamenlijke, overkoepelende belangen van beheerders en aannemers in bos en natuur. Het Bosschap biedt geen individuele steun of advies.

Inspraak
Als aangeslotene bepaalt u mede welke onderwerpen van belang zijn voor de sector als geheel. Want het bestuur van het Bosschap bestaat uit vertegenwoordigers van de bij het schap aangesloten bedrijven en werknemers. Ook via vertegenwoordiging in werkgroepen en commissies brengen aangesloten bedrijven en werknemers hun wensen en ervaringen in.

Geschiedenis
Het Bosschap is op 17 februari 1954 gestart als bedrijfschap voor de bosbouw en de houtteelt. Per 1 januari 2009 is het werkveld officieel 'verbreed' naar bos- en natuurbedrijven.

Lees ook meer over onze missie en doel van het Bosschap en over de organisatie.

» Naar Over ons overzicht
 

Postadres:

Postbus 65
3970 AB Driebergen
algemeen@bosschap.nl

 

Bezoekadres:

Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen
T (030) 69 30 130

2013 BOSSCHAP

Disclaimer
Sitemap
All rights reserved.