Ruimtelijke ordening en wetsontwikkeling

 

Bij het beheer van bos- of natuurterreinen dient u rekening te houden met de regelgeving uit de ruimtelijke ordening en natuurwetgeving. Dit is voornamelijk het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning, de EHS, de Boswet, de Flora- en Faunawet en de Natuurbeschermingswet. Al dit kan het beheer van een natuurgebied een complexe zaak maken waarbij soms een heel woud van toetsen, vergunningen en ontheffingen doorlopen moet worden.

Om duidelijkheid en overzicht te creëren in de ruimtelijke regelgeving bij het beheer van bos en natuur is vanuit het Bosschap een handleiding opgesteld. Deze handleiding benoemt en omschrijft de meest relevante regelgeving. Aan de hand van stappenschema's van toetsen en procedures, en praktische tips en aandachtspunten wordt toegelicht wat de consequenties zijn voor de beheerpraktijk en hoe hier handig doch correct mee omgegaan kan worden.

Het Bosschap volgt bovendien wetsontwikkelingen zoals de Wet Natuurbescherming en de Omgevingswet. Het Bosschap levert hierbij input en inspraak waarbij de praktische uitvoering van het beheer centraal staat.

 

» Naar Wet- & Regelgeving overzicht
 

Postadres:

Postbus 65
3970 AB Driebergen
algemeen@bosschap.nl

 

Bezoekadres:

Princenhof Park 9
3972 NG Driebergen
T (030) 69 30 130

2013 BOSSCHAP

Disclaimer
Sitemap
All rights reserved.